РАЗКАЗ И РАЗКАЗВАЧ В ЗАПИСКИТЕ НА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ

РАЗКАЗ И РАЗКАЗВАЧ В ЗАПИСКИТЕ НА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ

Иван Русков
Вт., 07/19/2022 - 14:32
0 comments
РЕЗЮМЕ

Статията изяснява понятието за разказ, разказвач, мемоари, разказ на очевидец и голямо събитие в българската история според книгата „Записки по българските въстания“ на Захарий Стоянов.


РАЗКАЗ И РАЗКАЗВАЧ В ЗАПИСКИТЕ НА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 61 - 76
  Брой страници
  16
  ЕЗИК
  Български
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНВЕРСИЯ
  ИНСТИТУЦИЯ
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  EMAIL
  ivan_ruskov@uni-plovdiv.bg
  ДЪРЖАВА
  Bulgaria

  Иван Русков е доктор на науките, професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните му интереси и публикации са предимно в областта на поетиката и историята на българската литература. Първата му монография е „Обърната точка. Фигури към етимона на пейзажа и пейзажната лирика“ (1999), а последната към момента – „Символи и свят. Кръстът“ (2019).