Иван Русков

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
EMAIL
ivan_ruskov@uni-plovdiv.bg
ДЪРЖАВА
Bulgaria

Иван Русков е доктор на науките, професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните му интереси и публикации са предимно в областта на поетиката и историята на българската литература. Първата му монография е „Обърната точка. Фигури към етимона на пейзажа и пейзажната лирика“ (1999), а последната към момента – „Символи и свят. Кръстът“ (2019).

07/19/2022

Иван Русков

РАЗКАЗ И РАЗКАЗВАЧ В ЗАПИСКИТЕ НА ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ