STORY AND NARRATOR IN THE NOTES OF ZAHARIJ STOYANOV

STORY AND NARRATOR IN THE NOTES OF ZAHARIJ STOYANOV

Ivan Ruskov
Tue, 07/19/2022 - 14:32
0 comments
ABSTRACT

The article clarifies the concept of a story, narrator, memoirs, an eyewitness account and a major event in Bulgarian history according to the book Notes on the Bulgarian Uprisings by Zaharij Stoyanov.


STORY AND NARRATOR IN THE NOTES OF ZAHARIJ STOYANOV
 • PAGE RANGE: 61 - 76
  PAGE COUNT
  16
  LANGUAGE
  Български
  YEAR: PUBLISHED ON :
  download: download

 • INVERSION
  INSTITUTION
  Plovdiv University “Paisii Hilendarski“
  E-MAIL
  ivan_ruskov@uni-plovdiv.bg
  COUNTRY
  Bulgaria

  Иван Русков е доктор на науките, професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните му интереси и публикации са предимно в областта на поетиката и историята на българската литература. Първата му монография е „Обърната точка. Фигури към етимона на пейзажа и пейзажната лирика“ (1999), а последната към момента – „Символи и свят. Кръстът“ (2019).