TRAVELING IN THE DIRECTION OF NOVEL AND HISTORY – TEN YEARS LATER

TRAVELING IN THE DIRECTION OF NOVEL AND HISTORY – TEN YEARS LATER

Maya Gorcheva
Tue, 07/19/2022 - 14:18
0 comments
ABSTRACT

The “postmodern conceptual project” in contemporary Bulgarian literature chalked up an undisputed paragon of the genre with the publication of Iana Boukova’s novel Traveling in the Direction of the Shadow in 2009. But it was in 2014 with its reception and readerly success following the second edition of the novel that its literary critical value became apparent. The fiction dismantles ideological constructs of the historical metanarrative and rebuilds the authenticity of the pre-Revival by restoring its micro-narratives. By making use of postmodern compositional techniques and intertextuality, it offers a reinterpretation of the historical realia and the figure of the narrator.


TRAVELING IN THE DIRECTION OF NOVEL AND HISTORY – TEN YEARS LATER
 • PAGE RANGE: 106 - 129
  PAGE COUNT
  14
  LANGUAGE
  Български
  YEAR: PUBLISHED ON :
  download: download

 • INVERSION
  INSTITUTION
  University of Library Studies and Information Technologies
  ORCID ID
  0000-0002-4526-6799
  E-MAIL
  mayagorcheva@abv.bg
  COUNTRY
  Bulgaria

  Мая Горчева е литературен историк, доцент в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), където води курсове по европейска култура и социология на литературата. Научните й интереси са свързани с модерна литература и култура, компаративистика и превод, текстова критика. Автор е на над сто статии и студии и девет монографии, сред които: „Между текста и цитата“ (2004), „Метаморфозите на модерната душа“ (2006), „Деликатните настроения на Борис Априлов“ (2013), „Новите български книги: успехът на обитаването“ (2014), „Албер Камю. Възможните светове на литературата“ (2022). Преводач от френски език на художествени и литературоведски текстове, редактор. Член на българската секция на Академичен кръг по сравнително литературознание (АКСЛИТ).