THE WORD AND THE POWER IN VLADIMIR ZAREV’S HISTORICAL NOVELS

THE WORD AND THE POWER IN VLADIMIR ZAREV’S HISTORICAL NOVELS

Nikolay Dimitrov
Tue, 07/19/2022 - 14:05
0 comments
ABSTRACT

The matter of Power is one of the main topics in the Vladimir Zarev’s novels. This article analyses it through the universal prism of language. In reference to the question of the historical existence of the human the role of the Word is interpreted from a few points of view – the Word as memory, the Word as game, the Word as self-knowledge. In all three cases the Word acquires power over the time and individuality and the historical narrative grows into an existential and ontological one.


THE WORD AND THE POWER IN VLADIMIR ZAREV’S HISTORICAL NOVELS
 • PAGE RANGE: 153 - 163
  PAGE COUNT
  11
  LANGUAGE
  Български
  YEAR: PUBLISHED ON :
  download: download

 • INVERSION
  INSTITUTION
  St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo
  E-MAIL
  n.dimitrov@ts.uni-vt.bg
  COUNTRY
  Bulgaria

  Николай Димитров е доктор на филологическите науки, професор по история на българската литература във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Ръководител на катедра Българска литература. Научни интереси: история на българската литература през XIX и началото XX век, български модернизъм, философия на литературата, емоциите в изкуството. Автор е на седем книги и много статии и студии в посочените области. Книги: „Поезията на Яворов. Метафизика и творчество (1998), „Метафизичните пространства на езика. Аспекти на Яворовата поетика“ (2001), „Отчуждения. Екзистенциалната проблематика в българската литература. І част“ (2004), „Вазов: между всекидневното и трансцендентното“ (2007), „Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев. Студии. Анкета“ (2007), „Под сянката на кипарисите. Книга за книгата "На Острова на Блажените"“ (2013), „Страхът в българската литература през ХIХ и началото на ХХ век“ (2013).