Demons, Furies, Cockroats

Demons, Furies, Cockroats

Vladimir Sabourin
Tue, 07/19/2022 - 12:22
0 comments
ABSTRACT

This article deals with the genealogy of the Radical Left and the Conservative Revolution ideas in Dostoevsky’s work focusing on his novel “The Demons” (1872). It shows the genesis of the radical left-wing position of the young Dostoevsky and his mature and late conversion to Conservative Revolution as a model for understanding what happens with neoliberalism in the post-Trump era.


Demons, Furies, Cockroats
 • PAGE RANGE: 369 - 464
  PAGE COUNT
  98
  LANGUAGE
  Български
  YEAR: PUBLISHED ON :
  download: download

 • INVERSION
  INSTITUTION
  St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
  E-MAIL
  vsabourin@abv.bg
  COUNTRY
  Bulgaria

  Владимир Сабоурин е роден на 19.12.1976 г. в Сантяго де Куба. Завършва в София руското училище „Советская Средняя Школа“ при Посолството на СССР в НРБ. От 1984 до 1989 г. е студент по българска филология в СУ „Климент Охридски“. Защитава докторска дисертация при Катедра „Немска филология“ на Софийския университет. От 1994 г. преподава във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ дисциплините „Антична и западноевропейска литература“, „Испанска и латиноамериканска литература“, „Португалска литература“, „История и култура на испаноезичния свят“ и „Теория на превода“. През 2010 г. защитава голям докторат на тема „Мистика и Модерност. Испанската католическа мистика през Златния век“. Професурата му е на тема „Сложност и ред. Изследвания върху ранната модерност“ (2013). Бил е стипендиант на Гьоте-Общество във Ваймар, на Германската служба за академичен обмен (DAAD) и гост-лектор на Университета на Федерална провинция Саар, Саарбрюкен и на Калифорнийския университет, Бъркли. От 2016 г. е гл. редактор на е-сп. „Нова социална поезия“.