Андриана Спасова

andriana_spasova.jpg
 • ИМЕ: Андриана Спасова
 • EMAIL
  andriana.spassova@gmail.com
 • ИНСТИТУЦИЯ
  Институт за литература – Българска академия на науките
 • ДЪРЖАВА
  България
 • Андриана Спасова (1987) е главен асистент в Института за литература – БАН. „Антични реминисценции във възрожденската книжнина“ (2020) е първата ѝ научна книга, защитена като докторска теза. Изследователските ѝ интереси са в областта на българската възрожденска литература, първите рецепции на античните жанрове и образци, проблемите на национал Андриана Спасова (1987) е главен асистент в Института за литература – БАН. „Антични ремината идентичност и културната памет.


04/11/2023

Андриана Спасова

Първоначални наблюдения върху ръкописните Истории на Найден Геров