Йоана Панкова

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Нов български университет
ORCID ID
0000-0003-4108-4901
EMAIL
joana_pankova@yahoo.com
ДЪРЖАВА
България

Йоана Панкова, родена през 1979 г., е хоноруван преподавател в Нов български университет, където създава концепция и разработва курсове в програма „Мултимедия и компютърна графика“. Защитава бакалавърска теза на тема „Развитие на отношенията между българско- то кино и неговите зрители“ в университет Пантеон-Сорбона – Париж I и магистърска теза „Американски поп-арт и медийна комуникация“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Нейните научни интереси са в областта на филмовия език, жанрове, американско кино, писане на сценарий, антропология, психоанализа и социални изследвания на пола. Работи върху свободна докторантура на тема „Order and anarchy in the Screwball Comedy“. Работни езици: български, английски, френ- 319ски. Има професионален опит във филмопроизводство, като помощник-асистент режисьор, кинопоказ (Дом на киното) и фестивална дейност, като съорганизатор и селекционер на фестивалите „Срещи на младото европейско кино, София“ и „Дни на българското кино, Париж“. Публикува във в. „Култура“ и сп. „Кино“.

01/14/2022

Йоана Панкова

Социокултурен сблъсък в американската screwball comedy. Трансформация на дискурса в два филма

  • РЕЗЮМЕ

    През т. нap. „Златната ера“ на Холивуд обменът на една и съща фабула, под мандата на различни студиа – всяко със своите характерни производствени модели, стилистика и идеологически пристрастия – е често явление. Самата практика предхожда понятието римейк. Определящ фактор при избора на произведение, което да послужи за отправна точка на нова творба е силата на значението му спрямо актуалните обществени процеси. Романтичната среща/сблъсък между представители на различни класи е основен двигател на сюжета в screwball comedy. Тяхното помирение е крайна цел на дискурса на филма. Фокус на настоящето изследване са два филма от този жанр „Ярка дама“ от 1938 г., режисиран от Джордж Стивънс и „Огнено кълбо“ от 1941 г. с автор Хауърд Хоукс. Представеният тук текст изследва идеологическите различия в на- чина, по който филмите разрешават вътрешните си противоречия, подчинени на императива за поддържане на обществения консен- сус; анализира съществените наративни и стилистични отлики, кои- то задават и разнопосочно идеологическо съдържание.