Цветанка Атанасова

ИНСТИТУЦИЯ
Институт за литература – Българска академия на науките
ДЪРЖАВА
България

Цветанка Атанасова (1950–2019) – доцент, доктор по филология в Института за литература при БАН. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1974). Защитава дисертация на тема „Кръгът „Мисъл“ и българският символизъм“ (1983). Автор на книгите „Кръгът „Мисъл“ (1991) и „Българският модернизъм“ (2017), както и на десетки публикации върху проблемите на българската литература след Освобождението, българския модернизъм и авангард, върху творческото дело на Иван Радославов, Светослав Минков, Чавдар Мутафов, Николай Лилиев, Боян Пенев, Емануил Попдимитров, върху периодични издания от първите десетилетия на XX в.

04/11/2023

Цветанка Атанасова

Естетика на прехода: критическите текстове на Людмил Стоянов в списание „Хиперион“