Саморефлексия и готически смях в „Принс“ на Сесар Айра

Саморефлексия и готически смях в „Принс“ на Сесар Айра

Йоанна Нейкова
0 comments
РЕЗЮМЕ

Настоящият текст се фокусира върху идеята за саморефлексивния характер на готическото, като се проследява по какъв начин дадената концепция присъства в романа „Принс“ на аржентинския писател Сесар Айра. Извежда се твърдението, че един от белезите на подобна „готическа“ саморефлексивност се откриват в понятието за готически смях, което е част от работата на Огнян Ковачев върху готическата литература.


Саморефлексия и готически смях в „Принс“ на Сесар Айра
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 194 - 200
  Брой страници
  7
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНВЕРСИЯ
  ИНСТИТУЦИЯ
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  EMAIL
  joanna.neykova@gmail.com
  ДЪРЖАВА
  Bulgaria

  Йоанна Нейкова (1995) е докторант към Катедрата по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Фрагментарното изискване и възможността за литературна трансгресия“. В настоящата си работа се занимава с проблемите на фрагментарността с фокус върху теоретичната и критическа мисъл на Морис Бланшо. Интересите ѝ са в областта на сравнителното литературознание, модернизма и постмодернизма, авангардните течения в изкуството и литературата.