Йоанна Нейкова

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
joanna.neykova@gmail.com
ДЪРЖАВА
Bulgaria

Йоанна Нейкова (1995) е докторант към Катедрата по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Фрагментарното изискване и възможността за литературна трансгресия“. В настоящата си работа се занимава с проблемите на фрагментарността с фокус върху теоретичната и критическа мисъл на Морис Бланшо. Интересите ѝ са в областта на сравнителното литературознание, модернизма и постмодернизма, авангардните течения в изкуството и литературата.

07/05/2023

Йоанна Нейкова

Саморефлексия и готически смях в „Принс“ на Сесар Айра