ИСТОРИЧЕСКИЯТ РОМАН ПО ГЕОРГИ ЦАНЕВ

ИСТОРИЧЕСКИЯТ РОМАН ПО ГЕОРГИ ЦАНЕВ

Александра Антонова
Вт., 07/19/2022 - 14:29
0 comments
РЕЗЮМЕ

Текстът се основава на обемната студия на Георги Цанев „За историческия роман“, която излиза в три броя на редактираното от него сп. „Изкуство и критика“ през 1942 г. и изследва техниката на композиране на историческия роман в български, руски и западноевропейски образци, предизвикателствата на възсъздаването в играта на реалности, типовете исторически наратив, както и не на последно място променливите нагласи в критическата и читателската рецепция.


ИСТОРИЧЕСКИЯТ РОМАН ПО ГЕОРГИ ЦАНЕВ
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 77 - 85
  Брой страници
  9
  ЕЗИК
  Български
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • alexandra_antonova.jpeg
  • NAME: Александра Антонова
  • EMAIL
   aantonova@ilit.bas.bg
  • ИНСТИТУЦИЯ
   Институт за литература – Българска академия на науките
  • ДЪРЖАВА
   България
  • Александра Антонова е литературовед, специалист по нова българска литература, доцент в Института за литература – БАН. Автор на монографиите „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“ (2011) и „Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването“ (2015), както и на отделни изследвания върху творчеството на Чавдар Мутафов, Димитър Димов, Никола Вапцаров, Светослав Минков, Боян Дановски, Борис Христов, Кирил Кръстев, Борис Шивачев, Златомир Златанов, Михалаки Георгиев и др., на рецензии и научно-приложни статии.