„Антихристът“ и „Антихрист“. Два размирни образа на Антихриста

„Антихристът“ и „Антихрист“. Два размирни образа на Антихриста

Валентин Канавров
Вт., 07/19/2022 - 12:55
0 comments
РЕЗЮМЕ

Текстът разбулва безумния опит на човека да прескочи апостериорно-априорния портал и откъм крайността и непосредствеността на случайно съществуващото да отрича безкрайността на божественото битие. Двама забележителни автори ‒ Фридрих Ницше и Емилиян Станев ‒ поемат по този път и разочароват в своите усилия да утвърдят моралната правота на антихриста, вкл. като стоварват върху себе си тази неблагодарна екзистенциална роля.


„Антихристът“ и „Антихрист“. Два размирни образа на Антихриста
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 259 - 284
  Брой страници
  26
  ЕЗИК
  Български
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНСТИТУЦИЯ
  Югозападен университет „Неофит Рилски“ ‒ Благоевград
  EMAIL
  valentin_kanawrow@swu.bg
  ДЪРЖАВА
  България

  Валентин Канавров (1955, Варна) е професор по история на философията в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград (2006); доктор на философските науки (2003). Сфери на научен интерес: метафизика, история на философията, гносеология. Основни публикации: пенталогия за критическа метафизика, 2003–2020: „Критическата метафизика на Кант. Опит за виртуалистки трансцендентализъм“ (2003), „Критически онтологеми на духовността“ (2006), „Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер (2011), „Пътища на трансценденталния схематизъм“ (2015), „Трансценденталният път към човека“ (2020).