Kamelia Spassova

INVERSION
INSTITUTION
Sofia University St. Kliment Ohridski
ORCID ID
0000-0002-7920-7228
WEB OF SCIENCE RESEARCHER ID
G-4150-2019
SCOPUS ID
57211476615
E-MAIL
ksspassova@uni-sofia.bg
COUNTRY
Bulgaria

Камелия Спасова е родена през 1982 г. в София. Доцент по антична и западноевропейска литература в катедрата „Теория на литературата“, СУ „Св. Климент Охридски“, ФСлФ. Гост-лектор в Кьолнския университет (2016–2018). Млад изследовател към Център за академични изследвания в София (2014–2015). Има две теоретични книги: „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012) и „Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“ (2021). Автор е и на две стихосбирки: „Парцел № 17“ (2007) и „Кеносис, книга на празнотата“ (2016). Нейни стихотворения са преведени на английски, немски, руски, гръцки, турски, румънски, датски, сръбски, италиански и хърватски. Редактор в „Литературен вестник“. Разработва поетика на примера, в която разглежда как конкретни литературни творби биват използвани като (изключителни) примери или като аномалия в теоретични и философски изследвания. Занимава се с антични и съвременни миметични теории, както и с опитите да бъде осмислено понятието за световна литература. Интересуват я опитите да бъде концептуализирано какво се случва със съвременната българска литература.

07/05/2023

Kamelia Spassova

E. A. Poe’s “The Purloined Letter”: Interpretation as a Detective Story


07/19/2022

Kamelia Spassova

SUBVERTING THE THEORY OF REFLECTION: ISAAC PASSY VERSUS TODOR PAVLOV

  • ABSTRACT

    The article focuses on the battle against modernism by the Marxist theory of reflection in Eastern Europe. The term reflection was in circulation as one of the key concepts of the dogmatic Marxist-Leninist aesthetics and especially of Todor Pavlov’s theory of reflection, in which literature is seen as an authentic reflection of reality, it requires the correct mirror of sober realism. The confrontation between Isaac Passy and Todor Pavlov in the early 1960s demonstrates the mechanisms of subverting the ideological state.