FORMS OF FILM REMAKING IN THREE VERSIONS OF PAOLO GENOVESE’S “PERFECT STRANGERS”: INTERMEDIAL RENEWALS AND DEGREES OF TRANSFORMATION

FORMS OF FILM REMAKING IN THREE VERSIONS OF PAOLO GENOVESE’S “PERFECT STRANGERS”: INTERMEDIAL RENEWALS AND DEGREES OF TRANSFORMATION

Antoaneta Robova, Chief Asst. Prof. PhD
0 comments
ABSTRACT

Released in 2016, Paolo Genovese’s well-received film “Perfect Strangers” has been remade 18 times by July 2019 and was included in the “Guiness Book of Records”. This comparative case study analyses the Italian film, its Spanish version, as well as the French remake and the Russian variation. The paper explores the intermedial content of the orig- inal film representing the smartphone as a dispositive generating framed narratives in the main plot. The forms of remaking as “transcultural ad- aptation”28 are related to different degrees of repetition, transformation and renewal. The premises for the film’s high “adaptative faculty”29 are therefore to be associated with the innovative intermedial structure and the potential of the plot devices to be reinvented and adapted to local reception areas.


FORMS OF FILM REMAKING IN THREE VERSIONS OF PAOLO GENOVESE’S “PERFECT STRANGERS”: INTERMEDIAL RENEWALS AND DEGREES OF TRANSFORMATION
 • PAGE RANGE: 261 - 274
  PAGE COUNT
  14
  COUNT
  YEAR:
  ISSUE NUMBER
  PUBLISHED ON :
  download: download

 • INVERSION
  INSTITUTION
  Sofia University St. Kliment Ohridski
  ORCID ID
  0000-0001-7468-7675
  E-MAIL
  arobova@uni-sofia.bg
  COUNTRY
  Bulgaria

  Антоанета Робова е главен асистент в катедра „Романистика“ във ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва с отличие френска филология и пресжурналистика в същия университет през 2001 г. През 2012 г. защитава докторска дисертация под съвместно научно ръководство на тема „Митични фигури в съвременния френскоези- 317чен роман“. Основните ѝ научни интереси са в областта на френската литература, сравнителното литературознание, литературната стилистика, митокритиката. Настоящите ѝ изследвания са съсредоточени върху френската литература на ХХ и ХХI век, интермедиалността, творчеството на Ерик-Еманюел Шмит. Участвала е в национални и международни конференции (във Франция, Италия, Испания, Румъ- ния и др.), публикувала е студии и статии в колективни монографии и научни издания. Била е редактор на списание „Франкофонски честоти“ (2003–2009) и съотговорник на Франкофонския център към СУ „Св. Климент Охридски“ (2012–2016). От 2021 г. е член на редколе- гията на списанието за Сравнително литературознание „Colloquia Comparativa Litterarum“. 
  Web of Science Researcher ID: AAK-1394-2021