Радостина Ташева

ИНСТИТУЦИЯ
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
EMAIL
radostina.tasheva@gmail.com
ДЪРЖАВА
България

Радостина Ташева, родена през 1990 г., е редовен докторант, специ- алност „Журналистика“ в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ с тема на дисертационния труд: „Митологичните игри в социалната комуникация“. През 2018 г. защитава магистърска теза на тема „Знаци и концепти в прозата на Георги Господинов“. Основните сфери на научен интерес са журналистика, литература и психология. Основни публикации, свързани с темата на статията: „Електронните видеоигри – да завладееш света, играейки“, публикувана в сборника на Шуменския университет „Veni, Video, Vici“ (2019) и „Безсмъртието на автора и другият живот на героя във видеоигрите“, публикувана в изданието „Обществени комуникации“, тематичен брой „Автори, авто- ритети, авторитаризъм“ на ШУ (2020).

01/14/2022

Радостина Ташева

Успешни филмови продукции, основани на видеоигри

  • РЕЗЮМЕ

    В статията са изследвани видеоигрите, начините, по които те влияят върху аудиторията си и привличат нови фенове, както и бързите темпове, в които се развиват, благодарение на социалната изолация, последствие от световната епидемична криза. Видеоигрите са поставени в контекста на дигиталния свят, в който живеем, като част от новия „социален организъм“ и неговите онлайн форми на комуникация. Направен е преглед на поредицата от видеоигри Tomb Raider и филмовите екранизации, вдъхновени от играта като е обърнато внимание на успешния изграден образ на главната героиня от поредицата Лара Крофт.