Венцеслав Шолце

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
ventzeslav.stefanov@abv.bg
ДЪРЖАВА
България

Венцеслав Шолце, роден през 1992 г., е доктор по филология. Темата на неговия дисертационен труд, защитен във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2020 г., е „Симеон Радев в българската култура от началото на ХХ век“, Автор е на из- следвания в областта на литературната и културната история, семиотиката и философията на езика.

01/14/2022

Венцеслав Шолце

ЖАНР, ТЕРИТОРИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ. РЕИТЕРАЦИИ НА УЕСТЪРНА