Симеон Михалков

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
simeonmihalkov@gmail.com
ДЪРЖАВА
България

Симеон Михалков, роден през 1993 г., е доктор по балканско езикознание на СУ „Св. Климент Охридски“, защитил докторат на тема „Младежки социолекти в балканските езици“ (2021), автор е на статии в гръцкото научно онлайн списание „Balkans in-site“.

01/14/2022

Фотини Христакуди
Симеон Михалков

ПРАКТИКИ НА РИМЕЙКА В (ПРЕ)СЪТВОРЯВАНЕТО НА ГРЪЦКАТА ИДЕНТИЧНОСТ (ВЪРХУ „АЛЕКСИС ЗОРБАС“ И „КОЛОСЪТ ОТ МАРУСИ“)

  • РЕЗЮМЕ

    Мотивите за пътуването и приятелството са в основата на сюжета на знаменития роман на Н. Казандзакис „Алексис Зорбас“, те движат и перото на Х. Милър в световноизвестния му пътепис, станал символ на филелинизма – „Колосът от Маруси“. Двете настолни творби анализират проблемите на идентичността (на гърка, но и не само) от индивидуална и социокултурна гледна точка. В статията римейкът е разбиран като (пре)направа или (пре)сътворяване на гръцката идентичност в контекста най-вече на общочовешките морални категории, дарили с едно неподозирано дълговечие книги- те „Алексис Зорбас“ и „Колосът от Маруси“.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ