Надия Мискив

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Българско училище „Иван Вазов“ – Лвов
EMAIL
nadia.myskiv@gmail.com
ДЪРЖАВА
Украйна

Надия Мискив е завършила специалност „Преподавател по украински език и литература. Български език и литература. Преводач“ в Катедра по славянски филологии – Филологически факултет на Лвивски национален университет „Иван Франко“ през 2005. През 2008–2015 работи като библиотекар I категория в Институт за изследване на изкуствоведски и библиотечни ресурси при Лвивска национална научна библиотека „Васил Стефаник“ 2008–2015. През 2015–2016 води курсове по български език за украинци при Почетно консулство на България в Украйна (Лвив). Има няколко научни публикации, участва в различни конференции и семинари, където с докладите и публикациите си споделя своя опит, наблюдения и добри практики. Занимава се основно с преводаческа дейност. Превела е книгата на български писател Емил Андреев „Стъклената река“ (2015) на украински език.

04/03/2023

Надия Мискив

„Път, който зове да бъде изминат…“. Предизвикателствата на Атанас-Далчевата поезия

  • РЕЗЮМЕ

    В статията накратко се разглеждат основните мотиви на Атанас-Далчевата поезия, художествените и философските му търсения, водещи до духовно-естетическия прелом в съзнанието на съвременниците му и до осезаемо влияние на творчеството му върху развоя на българската литература. Отбелязва се, че и поезията му, в частност и неговите „Фрагменти“, и критическите му текстове, представляват цялостната визия на автора за „мястото на човека в света“. Търсенето на тайната на битието при Атанас Далчев се постига и чрез отчетливи философски мотиви. Той се стреми да концептуализира художествения свят, да му придаде философска дълбочина. Това е свят, чието пространство е изпълнено от значещи вещи; свят, който разказва вечна и тъжна приказка на битието тук и сега. В същото време поезията на Атанас Далчев, както се наблюдава в статията, е съпричастна и към темата за дяволското. Затова специално внимание отделяме на диаболичните влияния и мистичните елементи в поезията му, както и на философското и екзистенциалното му осмисляне на човешкия живот. В статията се анализират и някои особености на превода на Атанас-Далчевия поетически текст на украински с оглед на специфичните му характеристики и значение в развоя на българското поетическо творчество.