Дора Маринова

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
EMAIL
marinova1dora@gmail.com
ДЪРЖАВА
България

Дора Маринова e възпитаник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – с бакалавърска степен „Български език и история“ и магистърска по програма „Актуална българистика“. През 2020 г. защитава докторска дисертация на тема „Конципиране на българската история в романа от 90-те години на ХХ век до днес“. Работи като хоноруван асистент в Пловдивския университет. Сфери на научен интерес: българска литература, история, философия и теория на историята.

07/19/2022

Дора Маринова

ИСТОРИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В РОМАНА НА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА „ФОТО СТОЯНОВИЧ“

  • РЕЗЮМЕ

    Романът „Фото Стоянович“ е опит не просто да бъде сътворен поредният исторически разказ, който да повтори до болка познати сюжети от Възраждането, а по-скоро да даде възможност за диалог с историята. Претенцията, която доскоро се приписваше на историята да „говори“ истината, е в центъра на този диалог. Авторката се възползва от някои типични за постмодерното писане похвати – играта, мистификацията, колажа. Подзаглавието „роман-колаж“ насочва вниманието към спецификата на книгата, в която литературата се среща с нелитературата, а самият роман се гради на колажен принцип, като се нахвърлят – под формата на различни фрагменти – снимки, писма, статии (или отделни пасажи) от вестници, записки, дневници.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ