Елена Борисова

elena_borisova.jpg
 • ИМЕ: Елена Борисова
 • ИНВЕРСИЯ
 • EMAIL
  elena39789@gmail.com
 • ИНСТИТУЦИЯ
  Институт за литература – Българска академия на науките
 • ДЪРЖАВА
  България
 • Елена Борисова е доктор по филология, главен асистент в Института за литература при БАН. Интересите ѝ са в областта на българската научна фантастика, психологията и съвременната българска литература. Завършила е българска филология в Нов български университет. Автор е на монографията „Фантастика и познание“ (2019), ръководител на проекта „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX – XXI в.“, съставител на сборниците „Фантастика и бъдеще“, „Познание и трансхуманитарна р/еволюция“, „Българската литературна критика: позиции. Втора част“.


04/11/2023

Елена Борисова

Изговаряне на травмата: майчинството като проблем на българската женска проза след 2000 г.