Костантин Адирков

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
kostantin.adirkov@gmail.com
ДЪРЖАВА
България

Костантин Адирков (1991) е доктор по западноевропейска литература. През 2021 г. защитава дисертация на тема „Дон Жуан: приемственост и трансформации в литературата на XIX и XX век”. Интересите му са в областта на митовете в литературата и теорията на жанровете.

07/05/2023

Костантин Адирков

Двойници и идентичности в новелата „Приключение в новогодишната нощ “ на Е. Т. А. Хофман