Двойници и идентичности в новелата „Приключение в новогодишната нощ “ на Е. Т. А. Хофман

Двойници и идентичности в новелата „Приключение в новогодишната нощ “ на Е. Т. А. Хофман

Костантин Адирков
0 comments
РЕЗЮМЕ

Статията обследва мита за двойника и неговите проявления в литературата. Фокусът й е насочен върху новелата „Приключение в новогодишната нощ“ на Е. Т. А. Хофман. Последователно се проследяват фигурите на двойници в новелата и разколебаните азови идентичности на героите. Многообразието на аза и неговата разколебаност са разгледани през концепцията на Карл Густав Юнг за цялостната личност.


Двойници и идентичности в новелата „Приключение в новогодишната нощ “ на Е. Т. А. Хофман