Новост и навик в естетическата концепция на Едмънд Бърк

Новост и навик в естетическата концепция на Едмънд Бърк

Еньо Стоянов
0 comments
РЕЗЮМЕ

Статията развива наблюдението на Огнян Ковачев, че във влиятелното Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото на Едмънд Бърк „[х]арактерният за модерността похват на остранностяване се оказва активен принцип“. Въпреки че Бърк първоначално отхвърля новото като ефективен ресурс за естетически въздействия поради унищожителната спрямо него сила на навика, той разпределя неговите ефекти върху различни аспекти на красивото и възвишеното и така всъщност го универсализира.


Новост и навик в естетическата концепция на Едмънд Бърк
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 233 - 239
  Брой страници
  8
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНВЕРСИЯ
  ИНСТИТУЦИЯ
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  EMAIL
  enyo.stoyanov@gmail.com
  ДЪРЖАВА
  България

  Еньо Стоянов е асистент в катедра „Теория на литературата“ към ФСЛФ, СУ, където води часове по „Увод в литературознанието“. Изследванията и публикациите му са свързани с литературна теория, естетика, континентална философия, теория на фикцията и наратология, трансмедиалност, както и социология на изкуството.