„Играч първи, приготви се“ за екрана: алтернативният канон при Клайн и Спилбърг

„Играч първи, приготви се“ за екрана: алтернативният канон при Клайн и Спилбърг

Николай Генов
0 comments
РЕЗЮМЕ

Настоящият текст представлява компаративен анализ, който съпоставя дебютния роман на белетриста Ърнест Клайн и филмовата адаптация  на  режисьора  Стивън  Спилбърг  въз  основа  на  начина, по който двете произведения изграждат и прилагат алтернативен канон, тясно свързан с геймърската субкултура. От основно значение за изследването е критическата рецепция на този опит и нейните възможни импликации.


„Играч първи, приготви се“ за екрана: алтернативният канон при Клайн и Спилбърг