Готика и тероризъм: върху генеалогиите на един ужас

Готика и тероризъм: върху генеалогиите на един ужас

Ив-Кристиан Ангелов
0 comments
РЕЗЮМЕ

Текстът се спира върху генеалогия на терора и тероризма, като интерпретира политическата реторика на Френската революция и политическата теория на Просвещението, за да очертае рецепцията на готическата литература в Англия в края на XVIII век. С това статията се опитва да установи връзките в употребата на терора в литературата и политиката, за да представи динамиката между художествената литература и властта по отношение на терора и тероризма в конкретната времева рамка.


Готика и тероризъм: върху генеалогиите на един ужас
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 171 - 187
  Брой страници
  17
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНСТИТУЦИЯ
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  EMAIL
  n0isemaker@mail.bg
  ДЪРЖАВА
  България

  Ив-Кристиан Ангелов (27.12.1993, София) е докторант в катедра „Теория на литературата“ с дисертация на тема „Естетически измерения на терористичния акт в началото на XX в.: литературни перспективи“. Изследователските му интереси са в сферата на естетиката на възвишеното, изкуството на авангарда, политическите измерения на модернизма, древногръцката култура и отношенията между жизнен свят и творчество. Преподава български език и литература в ПГ по ПСТТ, гр. София, пише поезия, занимава се с експериментална музика. Последно публикува статията „За мемоаристката, посветена на лагера „Белене“: Болка, писане, памет“ в сборника към международната конференция „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“ (2021).