Ив-Кристиан Ангелов

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
n0isemaker@mail.bg
ДЪРЖАВА
България

Ив-Кристиан Ангелов (27.12.1993, София) е докторант в катедра „Теория на литературата“ с дисертация на тема „Естетически измерения на терористичния акт в началото на XX в.: литературни перспективи“. Изследователските му интереси са в сферата на естетиката на възвишеното, изкуството на авангарда, политическите измерения на модернизма, древногръцката култура и отношенията между жизнен свят и творчество. Преподава български език и литература в ПГ по ПСТТ, гр. София, пише поезия, занимава се с експериментална музика. Последно публикува статията „За мемоаристката, посветена на лагера „Белене“: Болка, писане, памет“ в сборника към международната конференция „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“ (2021). 

07/05/2023

Ив-Кристиан Ангелов

Готика и тероризъм: върху генеалогиите на един ужас