КРИТИЧЕСКИ РЕЦЕПЦИИ НА РОМАНА „ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО” ОТ АНТОН ДОНЧЕВ ИЛИ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА „ОТВОРЕНОТО” ЧЕТЕНЕ

КРИТИЧЕСКИ РЕЦЕПЦИИ НА РОМАНА „ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО” ОТ АНТОН ДОНЧЕВ ИЛИ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА „ОТВОРЕНОТО” ЧЕТЕНЕ

София Ангелова
0 comments
РЕЗЮМЕ

Текстът разглежда „отворените” прочити на романа „Време разделно” от Антон Дончев през последните десетилетия – през призмата на противоположни идеологически доктрини, отнасяния към историята на създаването, към едноименния филм и пр., за да открои правомерността на границите на подобен тип интерпретации. Основната теза е, че по този начин и двете полюсни трактовки със съответната си аргументация се обезсмислят взаимно в полето на художествената условност, тоест на романа като художествен факт, при което встрани от вниманието им остават както основното му послание, така и актуализацията на проблематиката му в първите десетилетия на ХХI век.


КРИТИЧЕСКИ РЕЦЕПЦИИ НА РОМАНА „ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО” ОТ АНТОН ДОНЧЕВ ИЛИ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА „ОТВОРЕНОТО” ЧЕТЕНЕ
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 101 - 115
  Брой страници
  15
  COUNT
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  ИЗТЕГЛЯНЕ: ИЗТЕГЛЯНЕ

 • ИНВЕРСИЯ
  ИНСТИТУЦИЯ
  Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”
  WEB OF SCIENCE RESEARCHER ID
  U-4921-2018
  EMAIL
  angelovasophia@gmail.com
  ДЪРЖАВА
  България

  София Ангелова е родена през 1958 г. в Бургас. Завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев” в Бургас и СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”.  Доцент, доктор на науките. Област на научни интереси: история на българската литература, поетика на художественото пространство, употребите на лудостта в българската проза, историческият роман, творчеството на българските писателки и поетеси и др.  Преподавател е в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Чете лекции по увод в литературната теория и българска литература. Автор е на монографиите „Пространството и неговият език” (2004), „Женският глас на историята” (2004), „Сънищата на разума: истории на лудостта в българската проза” (2015), „Металитературно” (2015), на сборника със статии „Българска литература – критически етюди” (2011, награда за нехудожествена проза на Община Бургас), както и на повече от 70 статии, учебници и учебни помагала по литература.