Alexandra Antonova

alexandra_antonova.jpeg
 • NAME: Alexandra Antonova
 • E-MAIL
  aantonova@ilit.bas.bg
 • INSTITUTION
  Institute for Literature – Bulgarian Academy of Sciences
 • COUNTRY
  Bulgaria
 • Александра Антонова е литературовед, специалист по нова българска литература, доцент в Института за литература – БАН. Автор на монографиите „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“ (2011) и „Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването“ (2015), както и на отделни изследвания върху творчеството на Чавдар Мутафов, Димитър Димов, Никола Вапцаров, Светослав Минков, Боян Дановски, Борис Христов, Кирил Кръстев, Борис Шивачев, Златомир Златанов, Михалаки Георгиев и др., на рецензии и научно-приложни статии.


05/22/2023

Alexandra Antonova

Introduction

 • ABSTRACT

  Настоящият брой включва доклади, четени на международната научна конференция по повод 70-годишния юбилей на Института за литература, която се проведе през м. май 2018 г. Поради голямото хронологическо отстояние от конференцията някои от текстовете бяха междувременно публикувани – частично или изцяло, но целта на съставителите на броя бе да запазят автентичния формат, с който те бяха представени преди четири години.


04/11/2023

Alexandra Antonova

Mihalaki Georgiev, or how the encounters between cultural canons fed the literary canon

 • ABSTRACT

  The text works with the concept of canon in its sense of a set of ideas and cultural codes and their corresponding values ​​and norms that unite a given community. The canon is based on a collectively generated self-concept of the Self, which the research traces in possible directions of development in its relations to the other and the stranger in several stories and humorous sketches by Mihalaki Georgiev, illustrating the humor-generating collisions, inconsistencies, discrepancies between the Self and the collective, between the different collectives in the Bulgarian socio-cultural transition between the XIX and XX centuries. The encounter and failure in communication between cultural canons at the turn of the century demonstrate a rich artistic potential that sets artistic patterns in our literary canon.


07/19/2022

Alexandra Antonova

GEOTGI TSANEV’S VIEW OF THE HISTORICAL NOVEL

 • ABSTRACT

  The text is based on Georgi Tsanev’s big study On Historical Novel issued in three consecutive books of his “Art and Critics” Magazine in 1942 and explores the technic of historical novel composition in Bulgarian, Russian and West European works, as also the challenges of recovery in the game of realities, the different types of historical narrative and last but not least – the dynamics of writers’, critics’ and readers’ reception.