Катица Кюлявкова

ИНСТИТУЦИЯ
Македонската академия на науките и изкуствата
ORCID ID
0000-0003-4007-4402
WEB OF SCIENCE RESEARCHER ID
J-8669-201
EMAIL
kkulavkova@gmail.com
ДЪРЖАВА
Македония

Катица Кюлявкова е редовен член на Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ) от 2003 г., секретар на Департамента по езикознание и литературознание и член на президентството на МАНУ, главен редактор на сп. „Приноси към литературознанието и лингвистиката“ на МАНУ. Член е и на Европейската академия на науките и изкуствата. Има докторска степен от Загребския университет, била е професор по теория на литературата. Кюлявкова е вицепрезидент на Международния ПЕН-клуб. Публикувала е двадесет книги с есета, рецензии, литературно-теоретични изследвания и монографии, съставила е няколко антологии (на световни и на македонски разкази) и критически издания. Редактор е на Речник по теория на литературата и на колективна История на Македония и македонската култура. Като поетеса е публикувала над 30 книги на македонски и в превод на няколко езика (английски, български, френски, италиански, турски, румънски, руски, сръбски, словенски и португалски). Научните ѝ интереси са в областите теория на интертекстуалността, методи на интерпретация и литературна херменевтика, южнославянски литератури и културология.

04/03/2023

Катица Кюлявкова

Intertextual dialogue in contemporary Bulgarian poetry

  • РЕЗЮМЕ

    The theory of intertextuality shifted the focus of the literary scene from the literary influence towards the (critical) dialogue with tradition, and not only the literary one, but also the cultural one. Intertextual dialogue is a meeting/contact, a replica, a quote, a reminiscence, but also a conflict between two views of the world, between two discourses and two types of poetics. This conflict can take the form of parody, the grotesque, travesty, and carnivalization. Intertextual dialogue represents at least two authors’ perspectives and implies a temporal, cultural and stylistic distance. The author updates, but also revises the literary (archive, memory, oblivion) and cultural memory (collective, conscious, institutional, unconscious). It can be given in the form of quotation, remake, and evocative replica (zero dialogicity), but also (in the form of) revision and irony (high dialogicity). Poetry, traditionally defined as a monologic genre, practices intertextual dialogue as a strategy of performative reminiscence. Modernist and postmodernist intertextuality in contemporary Bulgarian poetry are a reflection of the local and regional socio-cultural and aesthetic environment. This interpretive essay makes a typology of intertextual dialogue in contemporary Bulgarian poetry with modernist and postmodernist characteristics: Lyubomir Levchev, Alexander Shurbanov, Georgi Gospodinov, Roman Kisyov, and Lyudmila Mindova.