ПРЕДГОВОР

01/14/2022

Александър Панов, проф. д. н.
Огнян Ковачев, доц. д-р

ПРЕДГОВОР

  • РЕЗЮМЕ

    Книгата, която любознателните читатели държат в ръцете си, е първият брой от поредицата на Института за литература при БАН „Studia Litteraria Serdicensia“, която беше замислена като продължение на излизалия през 50-те и 60-те години на ХХ век годишник „Известия на института за българска литература при БАН“. В този смисъл темата на нейния първи том изглежда напълно закономерна.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ
    КЛЮЧОВИ ДУМИ