Георги Илиев

Georgi_Iliev.jpg

Георги Илиев (1978) е доктор и главен асистент по теория на литературата. Работи в секция „Теория на литературата“ в Института за литература при Българската академия на науките. Неговите интереси са в областта на политическата философия и социалната теория, защитил е докторантура на тема „Отношението между епистемология и етика в литературната теория след Франкфуртската школа“. Води упражнения като хоноруван преподавател по Увод в литературната теория в СУ „Св. Климент Охридски“.