Бохумил Храбал

АДАПТАЦИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

07/05/2023

Панайот Карагьозов

Апология и деградация на интимността в романа и филма „Обслужвал съм английския крал“