Франческа Земярска

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
fzemyarska@gmai.com
ДЪРЖАВА
България

Франческа Земярска (1995) е асистент по западноевропейска литература в катедра „Теория на литературата“ към СУ „Св. Климент Охридски. В дисертационния си труд работи върху творчеството на Маргьорит Юрсенар. В периода 2018-2020 г. е част в екипа на проекта „Open Art Files“ на Фондация „Отворени изкуства“, в който се реализира мащабен архив в сферата на вузиалните изкуства в България от 1980-те до днес. Научните ѝ интереси са в полето на литературната история в периода на модернизма в Западна Европа.

07/05/2023

Франческа Земярска

ЛИТЕРАТУРНИ ЗОНИ: МАРГЬОРИТ ЮРСЕНАР И ПОНЯТИЕТО ЗА СВЕТОВНА ЛИТЕРАТУРА