Лилия Трифонова

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
liliatrifonova95@gmai.com
ДЪРЖАВА
България

Лилия Трифонова (1995) е докторант и асистент в катедра „Теория на литературата“ във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. защитава магистърска теза в същата катедра на тема „Постимпресионизъм в естетиката на Роджър Фрай и ранната проза на Вирджиния Улф“. В дисертационния си труд се занимава с изработването на типология на фигурата на фаталната жена в западноевропейската литература на XIX и XX век.

07/05/2023

Лилия Трифонова

Прикритие и пол: Матилда от „Монахът“ на Матю Грегъри Луис

  • РЕЗЮМЕ

    Матилда е ключовата героиня в романа „Монахът“ на Матю Грегъри Луис: тя е съблазнителката, фаталната жена, задвижваща поредицата от грехопадения, извършени от монаха Амброзио. Текстът разглежда Матилда като фигура на съблазняването в романа на Луис, като дефинира фаталността на героинята през въпросите за инструментализацията на пола, разголването на тялото, играта на прикритост и разкритост. Извеждайки няколко техники на съблазняване, които героинята прилага в осъществяването на целта си (прикритие на същност, пол, добродетели, лице) ще се окаже, че именно използването на прикритието и играта на прикритост и разкритост са основни инструменти на изкусителката.