Прикритие и пол: Матилда от „Монахът“ на Матю Грегъри Луис

Прикритие и пол: Матилда от „Монахът“ на Матю Грегъри Луис

Лилия Трифонова
0 comments
РЕЗЮМЕ

Матилда е ключовата героиня в романа „Монахът“ на Матю Грегъри Луис: тя е съблазнителката, фаталната жена, задвижваща поредицата от грехопадения, извършени от монаха Амброзио. Текстът разглежда Матилда като фигура на съблазняването в романа на Луис, като дефинира фаталността на героинята през въпросите за инструментализацията на пола, разголването на тялото, играта на прикритост и разкритост. Извеждайки няколко техники на съблазняване, които героинята прилага в осъществяването на целта си (прикритие на същност, пол, добродетели, лице) ще се окаже, че именно използването на прикритието и играта на прикритост и разкритост са основни инструменти на изкусителката.


Прикритие и пол: Матилда от „Монахът“ на Матю Грегъри Луис