Стефан Д. Стефанов

ИНСТИТУЦИЯ
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
EMAIL
s.d.stefanov@ts.uni-vt.bg
ДЪРЖАВА
България

Стефан Стефанов, роден през 1978 г., е преподавател по специализиран превод, инструменти за компютърно подпомогнат превод и други преводачески ориентирани дисциплини към катедра „Англицистика и американистика“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Освен към превода и технологиите проявява академичен интерес към ремикс културата и авторството през ХХІ век. Публикувал е статии и в двете направления, автор е на учебника „Специализирани преводачески инструменти“ (2019) и му предстои да защити дисертация на тема „Авторството в ремикс културата“. Освен с преподавателска дейност се занимава и с преводаческа, автор е на кратка проза и поезия и е любител диджей.

01/14/2022

Стефан Д. Стефанов

РЕМИКС ИЛИ ПОВТОРНАТА УПОТРЕБА НА НАМЕРЕН МАТЕРИАЛ ЗА ТВОРЧЕСКИ ЦЕЛИ