Маргарита Станева

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
EMAIL
megstaneva@gmail.com
ДЪРЖАВА
България

Маргарита Станева, родена през 1992 г., е редовен докторант към катедра „Българска литература“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ интереси и сфера на работа са свързани с белетристичните текстове от периода след Освобождението до Първата световна война. Дисертацията ѝ разглежда тези произведения от гледна точка на идеологията и нейната връзка с литературата. Има публикувани научни доклади и рецензии на книги в научни издания.

01/14/2022

Маргарита Станева

РИМЕЙК НА ФОЛКЛОРНИТЕ МОТИВИ И СЮЖЕТИ В БЪЛГАРСКАТА БЕЛЕТРИСТИКА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ИДЕОЛОГИЧЕСКИ УПОТРЕБИ НА ФОЛКЛОРА