Клео Протохристова

ИНСТИТУЦИЯ
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
EMAIL
cleoproto@gmail.com
ДЪРЖАВА
България

Клео Протохристова e професор по aнтична и западноевропейска литература и Сравнителното литературознание в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на девет книги, сред които: „Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта“ (1991, 1993), „Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи“ (2003, 2008), „Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории“ (2004), „Записки от преддверието.  Теория и практики на заглавието“ (2014), „Теми с вариации. Литературнотематични етюди“ (2016), „Литературният двайсети век. Синхронни срезове и диахронни проекции“ (2020), както и на многобройни студии и статии.

07/05/2023

Клео Протохристова

Литературният канон в работилницата на Уди Алън