Литературният канон в работилницата на Уди Алън

Литературният канон в работилницата на Уди Алън

Клео Протохристова
0 comments
РЕЗЮМЕ

Изследването се основава на констатацията за специфична обвързаност на филмите и разказите на Уди Алън с литературния канон. Като специален фокус е избран настойчивият ангажимент на неговите сценарии към руския класически роман и към старогръцката трагедия. Представени са наблюдения върху своеобразията на прочита, който Алън прави на образцовите литературни текстове, и се предлага хипотеза за механизма, по който работят анализираните интермедиални референции.


Литературният канон в работилницата на Уди Алън
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 24 - 40
  Брой страници
  17
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНСТИТУЦИЯ
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  EMAIL
  cleoproto@gmail.com
  ДЪРЖАВА
  България

  Клео Протохристова e професор по aнтична и западноевропейска литература и Сравнителното литературознание в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на девет книги, сред които: „Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта“ (1991, 1993), „Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи“ (2003, 2008), „Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории“ (2004), „Записки от преддверието.  Теория и практики на заглавието“ (2014), „Теми с вариации. Литературнотематични етюди“ (2016), „Литературният двайсети век. Синхронни срезове и диахронни проекции“ (2020), както и на многобройни студии и статии.