Деница Петрова

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Институт за литература – Българска академия на науките
ORCID ID
0000-0003-1433-2818
WEB OF SCIENCE RESEARCHER ID
AAE-2215-2022
EMAIL
denitsa_kp@abv.bg
ДЪРЖАВА
България

Denitsa Petrova PhD, is Assistant Professor, Institute for Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences. Fields of research interest: problems of historical writings in Slavic literatures, medieval historical writings, identification of information about Balkan peoples and events in chronography.

11/25/2023

Деница Петрова

СРЪБСКИ ПИСМОВНИК В ПРЕПИС ОТ НАЧАЛОТО НА XVI ВЕК

  • РЕЗЮМЕ

    В Руския държавен архив в Москва (РГАДА), фонд Оболенски, оп. 1, № 88 се съхранява сръбски ръкопис от началото на XVI в. с уникално съдържание. На л. 211а–218а се съдържа писмовник с формуляри за писма до висши духовници и владетели, който е най-ранният известен сръбски епистолар. Съпоставката с други сръбски писмовници показва, че епистоларът има уникален състав и повечето от текстовете в него нямат паралели. Забелязват се сходства между някои от образците в РГАДА 88 и БАН 31, които вероятно имат общ първоизточник, съставен въз основа на византийски образец. Епистоларът в РГАДА 88 отразява навлизането на жанра в сръбската книжнина, но и обогатяването му с текстове, характерни за сръбската действителност.