Недка Капралова

kapralova_0.jpg
 • ИМЕ: Недка Капралова
 • EMAIL
  nedkakapralova@gmail.com
 • ИНСТИТУЦИЯ
  Институт за литература – Българска академия на науките
 • ДЪРЖАВА
  България
 • Недка Капралова е доцент, доктор по филология в Института за литература при БАН, специалист по литература на Българското възраждане. Автор на монографията „И ще господарува мъжът ти над теб (още за жените в културата). Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови“ (2013). Съставител и редактор на сборниците „Безсмъртната вселена. В чест на 90-годишнината на Клод Леви-Строс“ (огледално издание на български и френски език, 1998), „В търсене на митичната тъкан“ (огледално издание на български и френски език, 2002), „Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. В чест на проф. Румяна Дамянова“ (2009), както и на отделни изследвания върху литературни и социокултурни проблеми.


04/11/2023

Недка Капралова

За ролята на религиозната книжнина в процеса на утвърждаване на българската религиозна и етническа идентичност през първата половина на XIX в.