Гергана Фъркова

ИНСТИТУЦИЯ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ORCID ID
0000-0002-6094-5829
EMAIL
g.fyrkova@uni-sofia.bg
ДЪРЖАВА
България

Гергана Фъркова, родена през 1965 г., е преподавател във ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва немска филология в Софийския университет със специализация в Хумболтовия университет, Берлин, 318и Европейски университет Виадрина, Франкфурт (Одер). През 2016 г. защитава докторат по приложно езикознание на тема „Лингвистични, паралингвистични и културноспецифични измерения на българо-нем- ската комуникация в бизнес среда“ в СУ. Има богат опит като преводач от немски език, с акцент върху литературата от края на XIX и началото на ХХ век (Франц Кафка, Роберт Валзер, Йозеф Рот) и съвременната немскoезична литература (Илия Троянов, Димитър Динев, Бото Шра- ус, Клеменс Й. Зец, Марион Постман, Саша Станишич, Хайнц Хеле). Фокусът на научните ѝ интереси е ефективното използване на чуждите езици в професионална среда и в междукултурния трансфер. Член е на Съюза на преводачите в България, Съюза на германистите в България, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските филмовите дейци и на Европейския преводачески колегиум (EÜK).

01/14/2022

Гергана Фъркова

ПРЕВОДЪТ КАТО РИМЕЙК

  • РЕЗЮМЕ

    Всяко литературно произведение носи в себе си историческия контекст на епохата, в която е създадено, но в нея се наслагва и кон- текстът на епохата, в която то се чете и става популярно. Франц Кафка е от най-анализираните автори заради безспорната му значимост за модерната литература, но и поради необикновената метафоричност и многозначност на текстовете му. Кафка е интересно явление, защото неговите текстове не остаряват, но в същото време се превеждат и препревеждат неуморно в цял свят. Най-известният му разказ „Die Verwandlung“ („Преображението“/„Метаморфозата“) има тридесет и един превода на испански, двадесет и пет на английски, на български – три. Настоящето изследване се фокусира върху въпросите кое налага възникването на нов превод и кога новият превод е нов?

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ