Божана Филипова

bozhana-filipova.jpg
 • NAME: Божана Филипова
 • EMAIL
  bozhanafilipova@gmail.com
 • ИНСТИТУЦИЯ
  Институт за литература – БАН
 • ДЪРЖАВА
  България
 • Божана Филипова е доктор по западноевропейска литература и главен асистент към секция "Сравнително литературознание" в Института за литература. Защитила е докторска дисертация на тема "Трансформации на понятията "нова митология" и "фрагмент" в романа "Одисей" на Джеймс Джойс". Работи в полето на литературната история и теория, специализира в областта на немския романтизъм и европейския модернизъм. Отвъд литературознанието, научните й интереси са свръзани с класическа немска и със съвременна философия.