Николина Делева

ИНСТИТУЦИЯ
Институт по философия и социология – Българска академия на науките
EMAIL
nikideleva@gmail.com
ДЪРЖАВА
България

Николина Делева, родена през 1968 г., е докторант в секция „Култура, естетика, ценности“ на Института по философия и социология 320при Българската академия на науките от 2020 г. Завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ през 2006 г. като магистър по театрознание с магистърска теза на тема „Българският режисьор през 90-те като автор и съавтор на текста за театър“. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Българската драматургия на 90-те – нови естетически теории и драматургични практики“. Нейните основни научни интереси са в областта на съвременното изкуство, аксиологията и естетиката. Работи като театрален критик на свободна практика. Има публикации в сп. „Театър“, сп. „ЛИК“, „Литературен вестник“, сп. „Артизанин“, електронни платформи „Площад Славейков“, „Портал Култура“, Литернет и др. Научни публикации в сп. „Философски алтернативи“, сп. „Nota Bene“, международен алманах „Искусство в психологии“ и др.

01/14/2022

Николина Делева

РИМЕЙКЪТ – МЕЖДУ ПОДРАЖАНИЕТО И ТВОРЧЕСТВОТО

  • РЕЗЮМЕ

    Повторението и подражанието са неизменна част от развитието на познанието и цивилизацията. Статията „Римейкът – между подражанието и творчеството“ проследява генеалогията и историята на практиките на повторение и обновление в историята на изкуството, както и приложението им в по-широк контекст в други области. Изследват се практиките на римейка в различните изкуства – неговите мотиви, похвати и функции. Концептуализирани са въпросите за същността на римейка през призмата на антиномиите оригинал – копие, оригинал – фалшификат, подражание, заимстване и творчество. Засегнати са въпросите за автентичността и авторството.

    ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ