Станоjе Боjанин

ИНВЕРСИЯ
ИНСТИТУЦИЯ
Византолошки институт – Српска академија наука и уметности
ORCID ID
0000-0003-3424-6247
EMAIL
sbojanin@gmail.com
ДЪРЖАВА
Сърбия

Stanoje Bojanin, Ph.D., is a senior researcher associate at the Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts. He is the author of the book Entertainment and Festivities in Medieval Serbia from the end of the 12th to the end of the 15th century (in Serbian with a summary in English) and many articles concerning medieval social and cultural history, historical anthropology, medieval church law, medieval medicine, medieval diplomatics, Cyrillic manuscripts, and early Slavic printed books.

11/25/2023

Станоjе Боjанин

ЛИСТА НЕРАДНИХ ДАНА У ГОРАЖДАНСКОМ ПСАЛТИРУ С ПОСЛЕДОВАЊЕМ ИЗ 1521. ГОДИНЕ

  • РЕЗЮМЕ

    У раду је анализиран састав са пописом нерадних дана у години који је објављен у Горажданском псалтиру с последовањем. Он се састоји из три целине. Прва и друга садрже непокретне и покретне празнике у години, док трећа садржи санкције за вернике који не празнују прописане дане. У саставу су пописана 102 нерадна дана у години, рачунајући и недеље. Санкције су духовне и световне природе, и исказане су различито, у зависности од друштвеног слоја и статуса преступника. Листа нерадних дана са санкцијама не припада уобичајеним саставима псалтира с последовањем. Она је пенитенцијалног, а не богослужбеног обележја и води порекло из средњег века. Један њен препис постоји у евхологиону са пенитенцијалним саставима са почетка XV столећа. Њено присуство у горажданској богослужбеној књизи препознајемо као део уредничког посла штампара и јеромонаха Теодора Љубавића. Захваљујући томе што је штампана књига убрзо преписивана у рукописну, познате су нам још две копије типа горажданске листе нерадних дана у различитим богослужбеним књигама.