Убива ли киното „вечната“ баба Неделя?

Убива ли киното „вечната“ баба Неделя?

Бойко Пенчев
0 comments
РЕЗЮМЕ

Статията разглежда трансформацията на сюжетни елементи във филмовата адаптация на сборниците „Корени“ и „Вечни времена“, осъществена във филма на Асен Шопов „Вечни времена“ от 1974 г. Вниманието е насочено към разликите в изграждането на образа на баба Неделя в литературния текст и във филма. Смъртта на баба Неделя, представена във филма, е видяна като част от цялостната стратегия на киното от този период, което разтваря конструираната от литературния текст циклична „вечност“, разполагайки я по оста на социално-историческото време.


Убива ли киното „вечната“ баба Неделя?
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 9 - 23
  Брой страници
  9
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНВЕРСИЯ
  ИНСТИТУЦИЯ
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  EMAIL
  penchev@uni-sofia.bg
  ДЪРЖАВА
  България

  Доц. д-р Бойко Пенчев (1968) завършва специалност „Българска филология“ в СУ през 1994 г. През 1996 г. става редовен асистент в катедрата по българска литература, а от 2005 г. е редовен доцент. В периода 2007–2015 г. е заместник-декан на Факултета по славянски филологии, отговарящ за магистърските програми, а от 2015 г. досега е негов декан. Научните интереси на Бойко Пенчев са в областта на връзките между литература и модернизация с подчертано внимание към проблематиката на модернизма, идеологията, културната памет. Автор на литературоведските книги „Тъгите на краевековието“ (изд. „Литературен вестник“, 1998), „Българският модернизъм: моделирането на Аза“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2003), „Септември ’23: идеология на паметта“ (ИК „Просвета“, 2006), „Спорните наследства“ (изд. „Литературен вестник“, 2017). Автор на поетическите сборници „Стихосбирка“ (1992) и „Слизане в Египет“ (2000).