„Мрачни нощи“ на Хосе Кадалсо: между готическата поетика и просвещенския разказ

Публикувана на
Свободен достъп

РЕЗЮМЕ

Статията разглежда диалога „Мрачни нощи“ на Хосе Кадалсо от гледна точка на готическите и просвещенските елементи в него. Докато носител на просвещенските идеи е главният герой Тедиато, готиката се дължи на ужасяващата атмосфера и дебнещото на всяка крачка свръхестествено. Конституиращите готическата поетика дихотомии между свръхестественото минало и пречистеното от свръхестественост настояще в диалога се трансформират в опозиции между рационалния Тедиато и суеверния Лоренцо. Благодарение на жанра на диалога напрежението между двата полюса остава постоянно, а това на свой ред допринася за силното въздействие на „Мрачни нощи“.


„Мрачни нощи“ на Хосе Кадалсо: между готическата поетика и просвещенския разказ

 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 188 - 193
  Брой страници
  6
  Брой преглеждания:
  6
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  ИЗТЕГЛЯНЕ: ИЗТЕГЛЯНЕ

 • ИНСТИТУЦИЯ
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  ORCID ID
  0000-0001-9746-7819
  EMAIL
  ttzankova@fcml.uni-sofia.bg
  ДЪРЖАВА
  България

  Д-р Теодора Цанкова (1981) е главен асистент в Катедрата по испанистика и португалистика във Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива докторска степен по западноевропейска литература (2012) с дисертация на тема „Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис „Асорин“)“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Превежда художествена литература и хуманитаристика от испански език (Х. Мариас, Е. Вила-Матас, Х. Гома) и е заместник-председател на Съюза на преводачите в България.