Апология и деградация на интимността в романа и филма „Обслужвал съм английския крал“

Апология и деградация на интимността в романа и филма „Обслужвал съм английския крал“

Панайот Карагьозов
0 comments
РЕЗЮМЕ

Изследването разглежда разновидностите на интимността, представени в романа и филма „Обслужвал съм английския крал“, и показва как тоталитаризмът приоритизира любовта към партията и партийния лидер пред интимната полова любов, а също така и как нацистката идея за чиста раса превръща човешката сексуалност в животинско съвкупление.


Апология и деградация на интимността в романа и филма „Обслужвал съм английския крал“
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 81 - 92
  Брой страници
  12
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНСТИТУЦИЯ
  СУ „Св. Климент Охридски“
  ORCID ID
  0000-0002-9067-0301
  EMAIL
  pkaragyozov@slav.uni-sofia.bg
  ДЪРЖАВА
  България

  Панайот Карагьозов е преподавател по славянски литератури в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава докторати по сравнително славянско литературознание в Карловия университет в Прага (1986) и в Софийската Алма матер (2006). Автор е на книгите „Самосознание словесности. Историографии славянских литератур“ (1996), „Някогашните славяни днес“ (1997) „Славянските свети мъченици. Святост и канонизация; хронология и типология, критика и апология на славянското мъченичество“ (2006), „Календари, мъченици и поети“ (2012), „Полската поезия между двете световни войни (2019) и др., както и на редица статии в научни списания в Европа, Америка и Япония. От множеството негови преводи на полски поети като самостоятелни книги са отпечатани „Целувки. Мария Павликовска-Ясножевска“ (1991) и „Това тяло можеше да бъде мое. Еугениуш Ткачишин-Дицки“ (2017). Под печат са монографията „Славянският партоцентризъм в литературата и киното“ и сборникът с разкази „Виртуалната кръчма“.

  От 2004 г. Карагьозов е директор на Летния семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти на Софийския университет, а през периода 2007–2015 г. е бил декан на Факултета по славянски филологии.