Посланията на Новозаветното слово в нвпубликувания роман на Константин Петканов „Петър“

Посланията на Новозаветното слово в нвпубликувания роман на Константин Петканов „Петър“

Мария Огойска
Вт., 04/11/2023 - 17:59
0 comments
РЕЗЮМЕ

Статията Посланията на новозаветното слово в непубликувания роман на Константин Петканов „Петър“ оповестява литературно откритие, което дълго е чакало своя изследовател – романа „Петър“, който Константин Петканов пише в последните години от живота си, но който остава в частен архив в продължение на 70 години, неизвестен на публиката. Ръкопис, запазен благодарение на щастливото обстоятелство на продължителния интелектуален диалог между писателя и неговия брат, отец Димитър Петканов. Днес ние имаме възможността да четем ръкопис с големи духовни качества, чиито жанр се колебае между есето и романа, оставайки изключително близо до евангелския текст, верен на наратива на Новия Завет. Авторът на настоящото изследване определя текста на Константин Петканов като художествена проза на евангелския факт.


Посланията на Новозаветното слово в нвпубликувания роман на Константин Петканов „Петър“
 • ОБХВАТ НА СТРАНИЦИТЕ: 236 - 242
  Брой страници
  8
  ГОДИНА:
  БРОЙ НОМЕР
  ПУБЛИКУВАНО НА :
  download: download

 • ИНВЕРСИЯ
  ИНСТИТУЦИЯ
  Нов български университет
  EMAIL
  mogoyska@yahoo.com
  ДЪРЖАВА
  България

  Мария Огойска е доктор по филология, доцент в Департамент „Нова Българистика“ на Нов български университет. Научните и изследователските й интереси са в областите: християнска култура и литература, възрожденска история и култура, съвременна есеистика и др. Автор е на книгите: „Прочити върху християнския дух на българската литература“ (2017), „Словото в светогорската живопис на Захарий Зограф“ (2014), „Междуписания. Захарий Зограф – о. Неофит Рилски“ (2010). Съставител, автор и редактор е на списание „Демократически преглед“, на Годишника на Департамент „Нова българистика“, на еднократни литературни листове и др.